Informatie

Bestuur

zie contact

Repetitie

Repetities vinden plaats op donderdagavond vanaf 19:30 uur in de VGKN kerk Boornbergum, Easterbuorren 52, 9212 RA Boornbergum.
Wilt u graag eens een repetitie bijwonen? Meldt u zich dan vooraf aan via een van de bestuursleden.

Concert / Medewerking

Wilt u op een of andere wijze gebruik maken van de diensten van het BMF, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van het koor.

Lid worden

Wij nodigen u van harte uit om eens een repetitie bij te wonen.
Om lid te worden van het BMF dient u koorzangervaring te hebben. De dirigent zal een stemtest afnemen om te bepalen bij welke stemsoort u ingedeeld zult worden.
Op dit moment hebben wij vooraleerst plaats voor 1e tenoren, 2e tenoren en 2e bassen, waarnaast uiteraard ook 1e bassen welkom zijn.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.